serves

ଆମର ସେବା

ଆମର ସେବା

photobank(45)

ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟ ସେବା |

 • ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ |
 • ଗୁଣବତ୍ତାକୁ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବୃତ୍ତିଗତ ବ technical ଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି |
 • ଫ୍ଲେକର ଘନତା, ଆକାର ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ |
 • ମାଗଣା ନମୁନା |
 • ଅନଲାଇନରେ କାରଖାନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ |

ବିକ୍ରୟ ସେବା

 • ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପରୀକ୍ଷଣ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେ |
 • Six ଟି ଗୁଣବତ୍ତା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୂଳତ cross କ୍ରସ୍-ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସରୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦୂର କରନ୍ତି |
 • ଇଣ୍ଟର୍ଟେକ, SGS କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ |
photobank(33)
contact

ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା |

 • ବିଶ୍ଳେଷଣ / ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବୀମା, ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
 • ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପରିବହନ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଠାନ୍ତୁ |
 • ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଯୋଗ୍ୟ ହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ |
 • ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ରିଟର୍ନ ପରିଦର୍ଶନ |
 • ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁ to ିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନ-ସାଇଟ୍ ସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |